اسامي نهايي شركت كنندگان در جشنواره ملي شعر دانشجويان و طلاب

10 مهر 1391 20:31 | 7 نظر
Article Rating | امتیاز: 3.29 با 21 رای
اسامي نهايي شركت كنندگان در جشنواره ملي شعر دانشجويان و طلاب

اختتاميه دومين جشنواره ملي شعر دانشجويان وطلاب يكم و دوم آبان ماه در شيراز برگزار خواهد شد و برگزيدگان ، معرفي و تجليل خواهند شد. فهرست نهايي شركت كنندگان در جشنواره از اين قرار است:

1.         اکبر آزادپور

2.           اكبر عابدي                                 

2.         ابراهیم حسنلورادمهر

3.         ابراهیم حسین زاده

4.         ابراهیم قبله آرباطان

5.         ابوالفضل ابراهیمی

6.         ابوالفضل اردوئی

7.         ابوالفضل حسنیان

8.         ابوالفضل سبزی

9.         ابوالفضل سپاهی بروجنی

10.       ابوذرتمسکی

11.       احسان پرسا

12.       احسان حبیب الهی نجف ابادی

13.       احسان رجبی

14.       احسان غدیری

15.       احسان قلندری

16.       احسان محمدی

17.       احسان ناظری

18.       احمد آذرسا

19.       احمد آصف

20.       احمدچلتاش

21.       احمدرضاخان احمد

22.       احمدرضارضایی

23.       احمدرضاعبادی

24.       احمدعالی

25.       اسماعیل بختیاری

26.       اسماعیل محمدپور

27.       اسیه عطوفی نجف ابادی

28.       اشکان شکاری

29.       اعظم ثمری

30.       اعظم چراغی ابدالانی

31.       اعظم شموسی

32.       افرا عسکریان

33.       اقبال یوسفی

34.       اکبراحمدی

35.       اکبرامیدی

36.       اکرم توکلی جویباری

37.       اکرم دلشادی سیر

38.       اکرم هاشمی سجزئی

39.       النازخلجی

40.       النازظفری

41.       الهام حیدری

42.       الهام طوماری

43.       الهام عظیمی

44.       الهام عمومی

45.       الهام محمدی گهروئی

46.       الهام نظام جو

47.       الهه زاهدی

48.       امیداریا

49.       امیدبیگدلی

50.       امیرآخوندی

51.       امیرتوانااملشی

52.       امیرحسام ترابی

53.       امیرحسین حنایی

54.       امیرحسین خوشحال

55.       امیرحسین داودی مهر

56.       امیررسولی

57.       امیررضامتین نیا

58.       امیرمرادی

59.       امیرنظام دوست

60.       امیریوسفی مقدم

61.       انسیه سادات هاشمی

62.       انسیه موسویان

63.       انیس سویزی محمدی

64.       انیس محمدی

65.       ایمان دیالمه

66.       ایمان واضح

67.       آذر آزمابالانی

68.       آرزوصفدری

69.       آرش احمدی طیفکانی

70.       آرش پورعلیزاده

71.       آزاده مهرپویان

72.       آسیه قائدی

73.       بشیرزارعی

74.       بهادرترمک

75.       بهار ایمانی راد

76.       بهروزاقبالی درخشان

77.       بهزاد قیاسی

78.       بهزادنجفی

79.       بهنازابوالوفایی

80.       بهنام دهقانی

81.       بهنام معینی مجد

82.       بیتاحیدری

83.       پانته آ صفایی

84.       پرستوعلی عسگرنجاد

85.       پریسامرتضوی

86.       پگاه دهقان آزاد

87.       پوریا بوجاریان

88.       پوریادارابیان

89.       پیام جهانگیری

90.       پیمان ابراهیم پور

91.       پیمان حسینی

92.       پیمان طالبی

93.       پیمان فرامرزی

94.       تقی قاسمی خادمی

95.       تقی متقی

96.       ثناکرامت

97.       جابرترمک

98.       جاویدسیفی

99.       جبارصادقی

100.     جبارنوروزی

101.     جعفرحیدری

102.     جمشید عباسی

103.     جواد چراغی

104.     جواد محرابی

105.     جوادحاجی زاده

106.     جوادسیاهمرد

107.     جوادشریفی

108.     جوادصارمی

109.     جوادکریمی اندانی

110.     جوادمحمدی

111.     حامد صافی

112.     حامداهور

113.     حامدپوررحیم نجف ابادی

114.     حامدقهرمان نژاد

115.     حامدکریمی

116.     حامدکشتکار

117.     حامدمرادی

118.     حبیب الله رزمجویی

119.     حبیب کارکن بیرق

120.     حجت اله پورعلی

121.     حسام الدین پورآقایی

122.     حسام قاهری

123.     حسن اسحاقی

124.     حسن خسروی وقار

125.     حسن ضیافتی کافی

126.     حسن فرهادی

127.     حسن یعقوبی

128.     حسن یونسی

129.     حسین احمدپور

130.     حسین اعتصامی فرد

131.     حسین جمالی

132.     حسین حسن نژاد

133.     حسین رضوی فرد

134.     حسین رفیعی خواه

135.     حسین سنگری

136.     حسین طاهری

137.     حسین عاملی

138.     حسین عبدی

139.     حسین فروتن

140.     حسین فروزنده

141.     حسین مرادی

142.     حسین مظاهری کلهری

143.     حسینعلی کریمی نسب

144.     حسینعلی میرزایی

145.     حکیمه جعفرپور

146.     حمزه زارعی

147.     حمزه ولی پور

148.     حمید عابدیها

149.     حمیدبهرامی

150.     حمیدجباری راد

151.     حمیدجعفری

152.     حمیدرضا اکبری

153.     حمیدرضااکبری شروه

154.     حمیدرضادولتی

155.     حمیدرضاکامرانی

156.     حمیدرضانظری

157.     حمیدرضانوری

158.     حمیدرضوی

159.     حمیدرمی

160.     حمیدزارع

161.     حمیدفرهمند بروجنی

162.     حمیدمیرزایی

163.     حمیده سلیم نژاد

164.     حوریه قمصریان

165.     خانم یزدانی

166.     داودحسنلو

167.     راضیه آب نیکی

168.     راضیه سادات حسینی

169.     رامین غلام حسین نژاد

170.     رحمت غلامی

171.     رحیمه مهربان آق کاریز

172.     رسول سنبل نیا

173.     رسول عظیمی

174.     رضا اسمخانی

175.     رضاخسروی

176.     رضاشینی کرم زاده

177.     رضاصمصام بزرگی

178.     رضانیکوکار

179.     رضاوحیدزاده

180.     رضایزدانی

181.     رقیه افشارزاده

182.     رمضانعلی ابری

183.     روح الله ستایش احدی

184.     روح الله محرمی

185.     روح الله ملک زاده

186.     رویاباقری

187.     زبیده ذاکری

188.     زهرا رحیمی

189.     زهراپیروزی

190.     زهراحاجی حسینی

191.     زهراحسین زاده

192.     زهراخدایی

193.     زهرادبیری

194.     زهرادرّی

195.     زهرارفیعی

196.     زهرازمان

197.     زهراساری

198.     زهراشعبانی

199.     زهراطاهرزاده فرد

200.     زهراعلیشاهی

201.     زهراغفاری

202.     زهراگریزپا

203.     زهرامحمودی

204.     زهرامرتضایی

205.     زهرامشایخی

206.     زهرامیرفیضی

207.     زهرانصرالله زاده

208.     زهرانوبخت

209.     زهره دشتی درخشان

210.     زهره سلیمان نژاد

211.     زهیررحیمی النگی

212.     زینب جولایی

213.     زینب چوقادی

214.     زینب صفری رودبار

215.     ساجده جبارپور

216.     سارابهمنی کازرونی

217.     ساراسهرابی

218.     ساراعلی پناه

219.     سالارحکیمی

220.     سجاد اسدی

221.     سجاد سعیدنژاد

222.     سجاداخگری

223.     سجادبوستانی

224.     سجادحیدری قیری

225.     سجادرحمانی

226.     سجادسامانی

227.     سجادسعیدنژاد

228.     سجادصادقی

229.     سحرعماری

230.     سحرنحوی

231.     سعید دشتی

232.     سعید عسکری

233.     سعیداقایی جشوقانی

234.     سعیدتاج محمدی

235.     سعیدتوکلی

236.     سعیددشتی

237.     سعیدسلیمانی

238.     سعیدعلیمردانی

239.     سعیدقدیمی

240.     سعیدقلعه بان قیچان

241.     سعیدلطفی

242.     سکینه شعبانیان

243.     سلمان بهلولی

244.     سلمان نظافت یزدی

245.     سلیله امینی

246.     سمانه اسکندری کندمانی

247.     سمانه طاق دره

248.     سمیرا سلامتی

249.     سمیراپیرزاده

250.     سمیراتندیسه بنا

251.     سمیراکرمی

252.     سمیه آقایی

253.     سمیه مهربانی

254.     سهیلاشموشکی

255.     سودابه مهیجی

256.     سورناجوکار

257.     سوسن محمدی باغ نی

258.     سولمازرستم پور

259.     سیدابراهیم حسنی

260.     سیداحمدحسینی

261.     سیداحمدمغربی

262.     سیداکبر سلیمانی زاده

263.     سیدامیدموسوی

264.     سیدامین منجگانی

265.     سیدبابک ابراهیمی

266.     سیدحسن حسینی تیل اباد

267.     سیدحسین سیدی

268.     سیدرسول پیره

269.     سیدسجادموسوی زنجانی

270.     سیدشهاب الدین طباطبایی

271.     سیدعباس موسوس لردگانی

272.     سیدعلی رضایی

273.     سیدعلی رکن الدین

274.     سیدعلی لواسانی

275.     سیدعلی محمد نقیب

276.     سیدعلیرضاتقوی نژاد

277.     سیدعلیرضاجعفری

278.     سیدفاطمه قاسم پورگنجی

279.     سیدمحسن خاتمی

280.     سیدمحمد تولیت

281.     سیدمحمدامین جعفری حسینی

282.     سیدمحمدبابامیری

283.     سیدمحمدحسین حسینی

284.     سیدمحمدحسین قادریان

285.     سیدمحمدحسینی نیک

286.     سیدمحمدرضاشرافت

287.     سیدمحمدمهدی شفیعی

288.     سیدمسعودهاشمی

289.     سیدمصطفی راهینام

290.     سیدمصلح الدین دباع منش

291.     سیدمهدی حسینی

292.     سیدمهدی موسوی

293.     سیدمهدی نژادهاشمی

294.     سیده حاتمه سیدزاده

295.     سیده حوراموسوی

296.     سیده راحله منبتی

297.     سیده زهراصادقی

298.     سیده زهراصالحی

299.     سیده فاطمه صداقت نیا

300.     سیده مائده معین الدینی

301.     سیدوحیدسپهرسیدی پناه

302.     سیمانوذری

303.     سیناسلمان زاده

304.    سيد وحيد سمناني

305.     شاهین فرخندی

306.     شعله رضازاده

307.     شهروزگودرزی

308.     شهریار شهزادی

309.     شهنازاسحاقی

310.     شوکت فلاح آملی

311.     شیدافراهانی

312.     صابره سادات موسوی

313.     صادق طالبی

314.     صادق مقیمی سارانی

315.     صالح دروند

316.     صبامریدی چگنی

317.     صدیقه مزارعی زاده

318.     صفوراملایی

319.     طاهره ایاغ

320.     طاهره ربیعی

321.     طاهره رستگار

322.     طاهره شفیعی

323.     طاهره شهابی

324.     طاهره نظری علیپور

325.     طیبه رحمانی

326.     طیبه رضوانی

327.     طیبه صباغی

328.     عادل حیدری

329.     عادله ابراهیمی

330.     عارف ساسانی

331.     عارفه افسرده

332.     عارفه دهقانی

333.     عالیه مهرابی

334.     عباس آتشی

335.     عباس حق خواه

336.     عباس رضامند

337.     عبدالحسین انصاری

338.     عبدالحمیدانصاری

339.     عبدالرحمن حواشی

340.     عبدالعظیم ولی

341.     عبدالله طحان

342.     عبدالواحدبامری

343.     عرفان فیروزی

344.     عزیز عباسی

345.     عزیزمحمدی نژاد

346.     عطیه مشاهری فرد

347.     عفت نجارنوبری

348.     عفت نظری

349.     عقیل صابر

350.     علی اثیمی نیسیانی

351.     علی اسفندیار

352.     علی اشرفی

353.     علی اصغرشاکری

354.     علی اکبربوژمهرانی

355.     علی پسادست

356.     علی پورزمان

357.     علی پورعنقا

358.     علی تشکریان جهرمی

359.     علی تمسکی

360.     علی جباری

361.     علی جوان نژاد

362.     علی چاوشی

363.     علی حیات بخش

364.     علی ربیعی فر

365.     علی رحمانی

366.     علی سعیدپور

367.     علی سلیمانی

368.     علی صارمی

369.     علی عباسی

370.     علی عزیزپوریان

371.     علی قادری پور

372.     علی کریمی کلایه

373.     علی مرادخانی

374.     علی مظفری

375.     علی منصوری فیروزابادی

376.     علی نیکزادچالشتری

377.     علیرضا مخبر دزفولی

378.     علیرضااسحاقی

379.     علیرضاالیاسی

380.     علیرضابدیع

381.     علیرضابهرامی

382.     علیرضاحسینی

383.     علیرضاحکمتی

384.     علیرضارجبعلیزاده کاشانی

385.     علیرضازمانی

386.     علیرضاصادقی

387.     علیرضاقنادی

388.     علیرضامحمدعلی بیگی

389.     علیرضایوسفی فرد

390.     غلام رضاخدارحمی

391.     غلامرضاسلیمانی

392.     فاطمه اسداللهی

393.     فاطمه امیری

394.     فاطمه بارانی

395.     فاطمه بیرامی

396.     فاطمه بیرانوند

397.     فاطمه پوررضایی مهرابادی

398.     فاطمه تاجیک

399.     فاطمه تسلیم جهرمی

400.     فاطمه جعفری

401.     فاطمه حاجی اکبری

402.     فاطمه دریایی

403.     فاطمه دهقان

404.     فاطمه دهقانیان

405.     فاطمه سلیمان پور

406.     فاطمه سوقندی

407.     فاطمه شبانکاره

408.     فاطمه صولت پور

409.     فاطمه طارمی

410.     فاطمه عبادی

411.     فاطمه قاسمی

412.     فاطمه قاعدی

413.     فاطمه قسمتی

414.     فاطمه محمودی

415.     فاطمه مرادی

416.     فاطمه معصومی

417.     فاطمه مفاخری

418.     فاطمه ملکوتی نیا

419.     فاطمه موسایی

420.     فاطمه نانی زاد

421.     فاطمه نیازی

422.     فائزه دارابی

423.     فائزه رامخو

424.     فتانه کاظمی

425.     فرخ حاجی علی

426.     فرخنده شیخی

427.     فرزادهمتی بروجنی

428.     فرزانه اکسیر

429.     فرزانه امیرخانی

430.     فرزانه برزو

431.     فرزانه سعادتمند

432.     فرزانه شکاری

433.     فرزانه مینوفر

434.     فرشته جان نثاری

435.     فرهادقشونی

436.     فروغ تنگاب جهرمی

437.     فریبا قیومی

438.     فرید متین

439.     فریدفردوسی

440.     قادرطراوت پور

441.     قاسم اردکانی

442.     کامبیزقوطوری

443.     کامران بهرامی

444.     کبری فرجی حسنلو

445.     کتایون پالوانه

446.     کریم بهرامی پور

447.     کورش ترابی

448.     لیلا حسین نیا

449.     لیلاامینی

450.     لیلاعبدی

451.     مارال ملکیان

452.     مارال همتی

453.     مائده اشرفی

454.     مجتبی احمدی

455.     مجتبی آرش نیا

456.     مجتبی بذرافشان

457.     مجتبی خدابنده لو

458.     مجتبی شیرزه حق

459.     مجتبی محمدی نصیری

460.     مجید سبزی

461.     مجید محسنی

462.     مجید هادوی

463.     مجیدشبگیر

464.     مجیدصحراکارها

465.     مجیدعارفخانی

466.     مجیدعزیزی هابیل

467.     مجیدکریمی

468.     مجیدمه ابادی

469.     مجیدموسوی

470.     مجیدهادی

471.     محدثه هدایتی

472.     محسن احمدی

473.     محسن توکلی کندری

474.     محسن خدایار کزج

475.     محسن رازقی یدک

476.     محسن سیمایی ماسوله

477.     محسن شکوهیان مهر

478.     محسن علی نژاد

479.     محسن علیخانی فرادنبه

480.     محسن کجوری

481.     محسن کرمانی

482.     محسن مقداری

483.     محسن نقدی

484.     محسن نورپور

485.     محمد دریا

486.     محمد غلامی

487.     محمد مرادی نصاری

488.     محمد مهدی آب پیما

489.     محمدابراهیم همتی

490.     محمدابراهیمی ولدانی

491.     محمداسماعیل زاده

492.     محمداسماعیلی

493.     محمدامین پور

494.     محمدامین جعفری حسینی

495.     محمدامین شفیع خانی

496.     محمدایرانی

497.     محمدآبزن

498.     محمدبویری

499.     محمدتقی بهنام فر

500.     محمدتقی جلیلی صفت

501.     محمدتقی شاکر

502.     محمدجوادالهی پور

503.     محمدجوادخراشادیزاده

504.     محمدجوادصفاریان

505.     محمدجوادکرامتی

506.     محمدجوادوثوقی

507.     محمدحسن زاده

508.     محمدحسن موسوی

509.     محمدحسین رضایی

510.     محمدحسین شیخ شعاعی

511.     محمدحسین صفری

512.     محمدحسین فیاض

513.     محمدحیدریان

514.     محمددشتی

515.     محمدرحیمی خویگانی

516.     محمدرضااسلامی

517.     محمدرضاشکری

518.     محمدرضاعباس پورخرمالو

519.     محمدرضامحسنی

520.     محمدرضامحمدی پیام

521.     محمدرضامیرزازاده

522.     محمدرضانامدارپور

523.     محمدرضانیازی

524.     محمدزارعی

525.     محمدشکری فرد

526.     محمدشیخی

527.     محمدصادق خدایی

528.     محمدصادق دهقان

529.     محمدصادق رحمانی پور

530.     محمدصادق سبطالشیخ

531.     محمدصادق عباسی شنبه بازاری

532.     محمدصادق کریمی

533.     محمدصادقی

534.     محمدصارمی شهاب

535.     محمدصالح زندی

536.     محمدصالح سلطانی سروستانی

537.     محمدطاهری

538.     محمدعبدی

539.     محمدعلی بیابانی

540.     محمدعلی خاکساردوست

541.     محمدغلامی

542.     محمدفاطمی

543.     محمدقاسم منتظری

544.     محمدقاسملوی

545.     محمدکاظم روغنیان

546.     محمدمجیدزاده زارع

547.     محمدمهدوی اشرف

548.     محمدمهدی حاتمی

549.     محمدمهدی خان محمدی

550.     محمدمهدی روحی

551.     محمدمهدی زارع

552.     محمدمهدی عبداللهی

553.     محمدمهدی فامیل محمدی

554.     محمدمهدی نورقربانی

555.     محمدمیرزایی

556.     محمدنانکلی

557.     محمدنقده دوزتهرانی

558.     محمدهادی علی بابایی

559.     محمودجهاندیده

560.     محیامقیمی

561.     مرتضی اسدی مرام

562.     مرتضی درزی رامندی

563.     مرتضی کوشکستانی

564.     مرضیه انساندوست

565.     مرضیه حامدی

566.     مرضیه حسین خانی

567.     مرضیه سادات طباطبایی

568.     مرضیه شاهرودی

569.     مرضیه فرمانی

570.     مرضیه معصومی

571.     مرضیه مکوندی

572.     مرضیه یثربی

573.     مریم  زارعیان

574.     مریم اسدالهی

575.     مریم اسلامی

576.     مریم اصلانی

577.     مریم آرام

578.     مریم ترنج

579.     مریم حائری

580.     مریم حیدری

581.     مریم ذوالفقاری

582.     مریم رسول زاده

583.     مریم زرنشان

584.     مریم قلیزاده

585.     مریم گودینی

586.     مریم همتی

587.     مسعودآرمان

588.     مسعودطاهری عضد

589.     مسعودنوروزی

590.     مسلم امیدی

591.     مسلم رحمتی

592.     مسیح شیرانی بیدآبادی

593.     مصطفی اجتهادی

594.     مصطفی توحیدی

595.     مصطفی توفیقی

596.     مصطفی مرادی

597.     مطهره آبادیجو

598.     مطهره باغستانی

599.     معصومه برمشوری

600.     معصومه خطیبی

601.     معصومه دیلمی

602.     معصومه شمس بیرانوند

603.     معصومه صفری

604.     معصومه کاشانی

605.     مقدادیوسف زاده

606.     ملیحه شجاعی

607.     ملیحه شیرزادفردجهرمی

608.     منصوره عالمی رضوانی

609.     منصوره فیروزی بجندی

610.     مهدی اسماعیلی

611.     مهدی الفتی

612.     مهدی انفراد

613.     مهدی جوزی

614.     مهدی دیلمی

615.     مهدی راضی

616.     مهدی زارعی

617.     مهدی شوشتری

618.     مهدی طراوتی توانا

619.     مهدی عرفانیان

620.     مهدی عزیزی

621.     مهدی فولادی زاده

622.     مهدی قاسمی

623.     مهدی قنبری

624.     مهدی کرباسی

625.     مهدی محمدعظیمی

626.     مهدی ناصریان

627.     مهدی نژادهاشمی

628.     مهدی نظارتی زاده

629.     مهدی نعیمیان راد

630.     مهدی یادگاری

631.     مهدیه امینی

632.     مهدیه دهقانی محمدآبادی

633.     مهدیه رشیدی مهلبانی

634.     مهدیه شوشتری

635.     مهدیه کولیوند

636.     مهرازبیک محمدی

637.     مهرانه جندقی شاهی

638.     مهرداد قصری فر

639.     مهردادمهرابی

640.     مهری رحیمی

641.     مهسازهیری

642.     مهسامرادی راد

643.     مهنازربیعی حسن آباد

644.     مهنازلعلی

645.     مهیاررحیمی

646.     موسی علیمرادی

647.     موناوفاتبار

648.     میثم جعفری

649.     میثم خالدیان

650.     میثم داوودی

651.     میثم علیزاده

652.     میرساجدحسینی

653.     میلاداسماعیل زاده

654.     میلادتقوایی راد

655.     میلادزارعی

656.     میلادطیرانی

657.     مینا آقازاده

658.     نازنین عادل

659.     ناصرخیاطزاده

660.     ناصررحیمی فر

661.     ناصرناطق بخشایش

662.     نداخیرخواه دباغ

663.     نداره

664.     نرگس شمس

665.     نرگس معرف

666.     نسترن معصومی

667.     نسرین قربانی

668.     نسیم امراللهی بیوکی

669.     نعمت اله گلشن آبادی

670.     نویداسماعیل زاده

671.     نیلوفرشاطری

672.     نیمارنجبر

673.     هاجرپولادچنگ

674.     هاجرفرهادی

675.     هاجرنادعلی

676.     هادی خورشاهیان

677.     هادی زینال زاده

678.     هادی نجفی

679.     هانیه میرزاعلی

680.     هدیه ارجمند

681.     وجیهه رمضانی زاده

682.     وحیدابراهیم نژادمشیزی

683.     وحیداشجع

684.     وحیدآزادزاده

685.     وحیدحیاتلو

686.     وحیدخسروانی شیری

687.     وحیدطلعت

688.     وحیدکیانی

689.     وحیده گرجی

690.     ولی اله رحیمی سیاه بومی

691.     وهاب خدابخشی

692.     یاسرترمک

693.     یاسمن صباغیان طوسی

694.     یحیی خادمی زاده

695.     یوسف شیربندی

696.     هادي نجفي

697.     یوسف عباسی

798.    شهرام نامی ملایی

کانال تلگرام شهرستان ادب در کانال شهرستان ادب با ادبیات به روز باشید شهرستان ادب تلگرام

تصاویر پیوست
  • اسامي نهايي شركت كنندگان در جشنواره ملي شعر دانشجويان و طلاب
امتیاز دهید:
نظرات

من
دوشنبه, 06 آذر,1391 | 02:34 ق.ظ
بنده کامنت شماره دو را تایید می کنم و آفرین می گویم به آقای عقیقی به خاطر این جمله ی تاریخیشان:
«به طور مثال مشخص می شد در بخش مجموعه های منتشر نشده چ تعداد شاعر شرکت کرده اند!»
اصلا جمله صنوبری وار است. باریکلا آقا امین.

محسن
ﺳﻪشنبه, 25 مهر,1391 | 01:32 ب.ظ
سلام و عليكم و رحمت الله ...

خيلي براي من جالبه كه اين مورد يه اشاره كنم ، بعضي از ما ايراني ها خيلي زود و تند قضاوت مي كنيم ، مثلا در مورد همين ليست اسامي اون عزيزاني كه مي گن خيلي هاشون نه دانشجو هستن نه طلبه بايد بگم واقعا عجيبه ! مگه ميشه از روي اسم فهميد كه فرد مورد نظر تحصيل كرده هست يا نه ؟! قطعا نه ! مگه ما تو اين مملكت كم دانشجو و طلبه داريم و حتما شما ها بايد اسم و اسامي همشون را در ذهنتون به ياد بيارين و بشناسين ؟ و چون اسامي ها براي شما نا آشنا هستن بنا بر تشخيص خودتون سريعا ميگين لابد اينا يه عده آدم بي سواد هستن ! درسته ؟ اين زود قضاوت كردن هم در اسلام خيلي نهي شده ولي متاسفانه به نظر من مشكل اين اتفاق واقعا عجيب ريشه در حسد و مسائل ديگه اي داره كه جاي براي بحث بيشتر اينجا نداره ...

در كل انشالله همه افراد موجود در ليست اهل علم و قلم و ادب و فرهنگ يا به عبارتي باسواد باشند كه صد البت مشخص ميشه و جاي نگراني نيست !

در پناه حق
باتشكر

ابراهیم
دوشنبه, 24 مهر,1391 | 10:30 ق.ظ
سلام.
منم با دوستمون که گفت بعضی از این اسامی، نه دانشجو هستن و نه طلبه هم نظر هستم. نمی دونم شاید سیاست جشنواره جوریه که این افراد البته شاعران خوبی هم هستند؛ شرکت داشته باشند تا به جشنواره رونق بدن، نمی دونم. به عبارتی همه جا سیاست های پشت پرده وجود داره حتی توی این جور جشنواره ها. امیدوارم از نظر رک و پوست کنده ی من ناراحت نشده شده باشید.

پاسخ :
معیار و شرط شرکت برگزیده شدن jدر جشنواره دانشجو و یا طلبه بودن است، هیچ سیاست پشت پرده ای وجود ندارد و حتی برگزیدگان در صورتی که مدارک لازم از دانشجو یا طلبه بودن خود ارائه ننمایند متاسفانه حذف خواهند شد.
با تشکر
دبیرخانه جشنواره

علی
دوشنبه, 17 مهر,1391 | 11:59 ق.ظ
با عرض ادب-ممنون ازاطلاع رسانی شما

بهار
شنبه, 15 مهر,1391 | 06:49 ب.ظ
سلام همه این اسامی بایدحضور داشته باشندیافقط برگزیده ها؟مکان جشنواره دقیقا کجاست؟ حداقل یه شماره تلفن جهت هماهنگی های لازم بدید. لطفا جواب!

امین عقیقی
چهارشنبه, 12 مهر,1391 | 06:22 ب.ظ
سلام و عرض ادب
اگر امکانش می بود که اسامی شرکت کنندگان به تفکیک بخش های مختلف جشنواره قرار داده می شد بسیار بهتر بود!
به طور مثال مشخص می شد در بخش مجموعه های منتشر نشده چ تعداد شاعر شرکت کرده اند!

دوست
ﺳﻪشنبه, 11 مهر,1391 | 03:01 ب.ظ
سلام
خیلی از این اسامی نه دانشجو هستند و نه طلبه
لطفا شرایطی بگذارید که دانشجو و طلبه بودن شرکت کنندگان لحاظ شود


پاسخ :
در مرحله نهایی از برگزیدگان گواهی اشتغال به تحصیل دریافت خواهد شد

نام

ایمیل

وب سایت

تازه ها

پر بازدیدترین ها

پر بحث ترین ها