کتابنامه زنده یاد استاد منوچهر ستوده

23 فروردین 1395 02:26 | 0 نظر
Article Rating | امتیاز: 5 با 1 رای
کتابنامه زنده یاد استاد منوچهر ستوده

شهرستان ادب: زنده یاد استاد منوچهر ستوده ایران‌شناس، جغرافی‌دان تاریخی، استاد دانشگاه تهران و پژوهشگر برجستهٔ ایرانی بود که به تازگی جان به جان آفرین تسلیم کرد. از او حدود ۶۰ جلد کتاب و نزدیک به ۳۰۰ مقاله به‌جا مانده است. عناوین کتاب های این ایران‌شناس به این شرح است:

 

        الف)کتاب های چاپ شده


کتیبه ها:

1.کتابه های حرم مطهّر حضرت معصومه علیه السلام و حظیره های اطراف آن(1375)، قم، کتابخانۀ آیت الله العظمی مرعشی       نجفی .

 تاریخ و جغرافیای تاریخی ایران:

2.آثار تاریخی ورارود و خوارزم(1384)، تهران، بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار،3مجلد .

3.مهمان نامۀ بخارا(1341)، فضل الله خنجی؛ به اهتمام منوچهر ستوده، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب .

4.احیاء الملوک(1344)، از شاه حسین بن غیاث الدین محمد، به اهتمام منوچهر ستوده، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب .

5.قلاع اسماعیلیه در رشته کوههای البرز(1345)، تهران، دانشگاه تهران .

6.تاریخ‌گیلان‌‌و‌‌دیلمستان(1347)، ظهیرالدین‌بن‌نصیرالدین‌مرعشی؛ با تصحیح و تحشیۀ منوچهر ستوده، تهران، بنیاد فرهنگ ایران .

7.تاریخ رویان(1348)، مولانا اولیاء الله آملی؛ تصحیح و تحشیۀ منوچهر ستوده، تهران، بنیاد فرهنگ ایران .

8.تاریخ گیلان(1349)، ملاعبدالفتاح فومنی گیلانی؛ تصحیح و تحشیۀ منوچهر ستوده، تهران، بنیاد فرهنگ ایران .

9.تاریخ مازندران(1352)، ملا شیخعلی گیلانی؛ تصحیح و تحشیۀ منوچهر ستوده، تهران، بنیاد فرهنگ ایران .

10.تاریخ خانی(1352)، علی بن شمس الدین بن حاجی حسین لاهیجی؛ به تصحیح و تحشیۀ منوچهر ستوده، تهران، بنیاد فرهنگ ایران .

11.تاریخ خاندان مرعشی مازندران(1356)، میرتیمور مرعشی، تصحیح و تحشیۀ منوچهر ستوده، تهران، بنیاد فرهنگ ایران .

12.تاریخ بدخشان(1367)، میرزا سنگ محمد بدخشی، تصحیح و تحشیۀ منوچهر ستوده، تهران، مؤسسۀ فرهنگی جهانگیری .

13.تاریخ بنادر و جزایر خلیج فارس(1367)، محمد ابراهیم کازرونی متخلص به نادری؛ تصحیح و تحشیۀ منوچهر ستوده، تهران، مؤسسۀ فرهنگی جهانگیری .

14.ظفرنامۀ خسروی(1377)، اسماعیل رحمت اف،تصحیح و تحشیه منوچهر ستوده، تهران،  دفتر نشر ميراث مکتوب .

15.تاریخ راقم سمرقندی(1380)، شریف راقم سمرقندی، به کوشش منوچهر ستوده، تهران، موقوفات دکتر محمود افشار .

16.البرزکوه(1389)، تهران، بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار .

17.نصف جهان فی تعریف الاصفهان(1340)، محمد مهدی بن محمدرضا الاصفهانی، تصحیح و تحشیۀ منوچهر ستوده، اص‍ف‍ه‍ان‌، ت‍ائ‍ی‍د؛ ت‍ه‍ران‌، ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر .‏‫

18.از آستارا تا استارباد(1349-1380)، تهران، انجمن آثار ملی،10جلد (ج7 با همکاری مسیح ذبیحی) .

19.راهنمای قطغن و بدخشان(1367)، محمد نادر خان، تصحیح و تحشیۀ منوچهر ستوده، تهران، مؤسسۀ فرهنگی جهانگیری .

 20.استوناوند،دژی که سه هزار و هشتصد سال از عمر آن می گذرد(1367)،گردآوری منوچهر ستوده؛ محمد مهریار؛ احمد    کبیری، تهران، مؤسسۀ فرهنگی جهانگیری .

21.جغرافیای تاریخی شمیران(1371-1374)2جلد، تهران، مؤسسۀ مطالعات و تحقیقات فرهنگی .

22.مجمل رشوند(1376)، محمدعلی خان رشوند، تصحیح و تحقیق منوچهر ستوده؛ عنایت الله مجیدی، تهران، دفتر نشر میراث مکتوب .

23.نامنامۀ ایلات و عشایر و طوایف(1385)، منوچهر ستوده؛ خورشيد مؤمنی، تهران، مرکز دایرﺓ المعارف بزرگ اسلامی .

24.مجلۀ فرهنگ ایران زمین(1332-1391)، بنیادگذاران محمد تقی دانش پژوه، منوچهر ستوده،مقربی، زریاب خویی، ایرج افشار، تهران، انتشارات فرهنگ ایران زمین ،30مجلد (در شمارش صفحات قلمی دکتر ستوده، صفحات این عنوان مجله در محاسبه منظور نشد) .

25.جغرافیای اصفهان(1342)، میرزا حسین تحویلدار اصفهانی، به کوشش منوچهر ستوده، تهران، دانشگاه تهران؛ دانشکده ادبيات، مؤسسه مطالعات و تحقيقات اجتماعي .

 

سفرنامه ها:

 26.سفرنامۀ بنادر و جزایر خلیج فارس(1367)، تهران، مؤسسۀ فرهنگی جهانگیری .

 27.روزنامۀ سفر گیلان/دستخط ناصر الدین شاه قاجار(1367)، تهران، مؤسسۀ فرهنگی جهانگیری .

 28.ره آورد ستوده(یادداشتهای دکتر منوچهر ستوده از 1311 تا پنجشنبه سوم اسفند1357ش). نسخۀ خطی این اثر به شمارۀ ثبت  453309 درکتابخانۀ مرکز دائرﺓ المعارف بزرگ اسلامی نگاهداری می شود. (1390)، به کوشش مصطفی نوری، تهران، کتابخانه و موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی .

 

اسناد و مدارک تاریخی:

 29.اسناد پادُریان کرملی(1383)، ويراستاران منوچهر ستوده؛ ايرج افشار، تهران،  دفتر نشر میراث مکتوب .

30.اسناد خاندان خلعتبری(1388)، قم، مجمع ذخائر اسلامي .

31.فهرست اسناد تاریخی مالفجان سیاهکل(1390)، به کوشش منوچهر ستوده، علی امیری، قم، مجمع ذخائر اسلامي .

32.فهرست اسناد تاریخی روستای چینیجان رودسر(1390)، به کوشش منوچهر ستوده، علی امیری، قم، مجمع ذخائر اسلامي.

33.اسناد گزارش های پراکنده حکام ولایات ایران(1391)، به کوشش منوچهر ستوده؛ علی امیری، تهران،کتابخانه و موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی .

 

جغرافیا:

34.هفت کشور(1353)، از مؤلفی نامعلوم، تصحیح منوچهر ستوده، تهران، بنیاد فرهنگ ایران .

35.حدود العالم من المشرق الی المغرب(1340)، از مؤلفی نامعلوم، تصحیح منوچهر ستوده، تهران، دانشگاه تهران .

 

علوم:

(زمین شناسی و مواد معدنی)

36.گوهرنامه(1335)، محمدبن منصور، تصحیح منوچهر ستوده، تهران، (با شمارگان محدود چاپ شده و در جلد 4 مجلۀ  فرهنگ     ایران زمین، تهران1354، ص185تا302 باز چاپ شده است) .

37.عجایب المخلوقات و غرائب الموجودات(1345)، محمد بن محمود طوسی؛ به اهتمام منوچهر ستوده، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب .

 

کشاورزی:

38.آثار و احیاء(متن فارسی دربارۀ فن کشاورزی) (1368)، اثر رشید الدین فضل الله همدانی؛ به اهتمام منوچهر ستوده و ایرج افشار، تهران، مؤسسه مطالعات اسلامی دانشگاه مک گیل با همکاری دانشگاه تهران .

 

داروشناسی:

39.صیدنه(1358)، ابوریحان بیرونی؛ ترجمه ابوبکر بن علی بن عثمان کاسانی، به کوشش منوچهر ستوده و ایرج افشار، تهران، سازمان خدمات اجتماعي،دو جلد .

ادبیات فارسی:

 40.چیستان(1386)، نویسنده امیربیک حبیبُف؛ برگردان دکتر منوچهر ستوده، فرشته مجیدی، تهران، طلایه .

41.دیوان امیر پازرواری(1384)، تصحیح و ترجمه[از مازندرانی به فارسی]منوچهر ستوده؛ محمد داودی درزی کلایی، تهران، رسانش .

 

کتابهای درسی:

42.فارسی برای انگلیسی زبانان(1340)، تهران، مرکز مطالعۀ تمدن و فرهنگ ایران وابسته به دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی .

43. فارسی برای انگلیسی زبانان (1344)، تهران، دانشگاه تهران .

 

زبانها و گویش های ایرانی:

44.فرهنگ گیلکی(1332)، تهران، نشريۀ انجمن ايرانشناسي .

45.فرهنگ کرمانی(1335)، تهران، مجلۀ فرهنگ ايران زمين .

46.فرهنگ بهدینان(1335)،گردآوری جمشید سروش سروشیان؛ به کوشش منوچهر ستوده، تهران، مجلۀ فرهنگ ایران زمین.

47.فرهنگ سمنانی-سرخه ای-لاسگردی- سنگسری- شهمیرزادی(1342)، تهران، دانشگاه تهران .

48.فرهنگ سمنانی.امثال و اصطلاحات و اشعار(1356)، تهران، وزارت فرهنگ و هنر، مرکز مردم شناسي ايران .

49.فرهنگ نائینی(1365)، تهران، مؤسسۀ مطالعات و تحقیقات فرهنگی .

50.زبان مردم طهران(1393) به سعی اسدالله کفافی.  پایان نامه به راهنمایی منوچهر ستوده، تهران، کتاب رهنما، 592ص .

51. نامنامه ایلات و عشایر،(1393) منوچهر ستوده، خورشید مؤمنی، ج2، تهران، مرکز دائرﺓ المعارف بزرگ اسلامی .

 

        ب)کتابهای آماده چاپ و تحت بررسی

 

52.جغرافیای تاریخی رودباركرج(بخش شهرستانک و لورا)، تهران، مرکز دایرﺓ المعارف بزرگ اسلامی،150ص .

53.مجموعه شعر: (اشعار مرحوم خلیل ستوده، پروین دولت آبادی و منوچهر ستوده) .

 54.خط کوفی .

 55.یاداداشتهای من، اشعار خلیل ستوده  و دیگران، گردآوری منوچهر ستوده، عکسی، 204ص .

56.نقاشیهای یحیی دولتشاهی، به اهتمام منوچهر ستوده و علی امیری  .

57.جُنگ در ساحل آمودریا .

               58.نکاتی ناب از استادی دانا(پانصد نکته)، به کوشش محمد رضا توسلی، رشت، انتشارات بلور . به کوشش محمد رضا توسلی .

               59.یادمانده های ستوده، به کوشش علی امیری .

                60. فرهنگ کرمانی، چاپ دوم


 

 

کانال تلگرام شهرستان ادب در کانال شهرستان ادب با ادبیات به روز باشید شهرستان ادب تلگرام

تصاویر پیوست
  • کتابنامه زنده یاد استاد منوچهر ستوده
امتیاز دهید:
نظرات

نام

ایمیل

وب سایت

در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.

تازه ها

پر بازدیدترین ها

پر بحث ترین ها

مرتب سازی بر اساس:
قالبی كه شما به آن لينك داده ايد، هنوز پيكربندي نشده است.