موسسه فرهنگی هنری شهرستان ادب
Menu
شعر
گاهِ عزیمت است l مرور مثنوی علی معلم دامغانی
شهرستان ادب: آنچه در ادامه می‌خوانید مثنوی علی معلّم دامغانی است که در حال و هوای حمایت از فلسطین مظلوم و قدس شریف سروده شده است. پس از تحقّق وعدۀ صادق جمهوری اسلامی ایران در انتقام‌گیری از رژیم صهیونیستی، این مثنوی را مرور می‌کنیم.گریان به آب زخم بش...
بیشتر
داستان
از: احمد مدقق، به: بدر گرامی l نامه‌ای از غم دل
شهرستان ادب: احمد مدقق، صاحب اثر «آوازهای روسی» در نشر شهرستان ادب، نامه‌ای همدلانه نوشته است به بدر گرامی، نویسندۀ فلسطینی. این نامه را با هم می‌خوانیم.نویسنده بزرگ فلسطینی، بدر گرامی، از من به شما درود و سرود و سلام.شوربختم که هنوز رمان و داستانی ا...
«غمسوزی» برندۀ شانزدهمین دورۀ جایزۀ جلال
افتخاری دیگر برای نشر شهرستان ادب

«غمسوزی» برندۀ شانزدهمین دورۀ جایزۀ جلال

نامزدهای نهایی شانزدهمین دوره معرفی شدند
با اعلام دبیرخانۀ جایزۀ ادبی جلال:

نامزدهای نهایی شانزدهمین دوره معرفی شدند

بیشتر
اتاق شاعر
اتاق نویسنده
logo-samandehi