موسسه فرهنگی هنری شهرستان ادب
Menu

شب های بی ستاره نوشته مرضیه نفری

کتاب شب های بی ستاره نوشته مرضیه نفری

«شب‌های بی‌ستاره»ی مرضیه نفری نقد و بررسی می‌شود
فردا با حضور معصومه میرابوطالبی در قم

«شب‌های بی‌ستاره»ی مرضیه نفری نقد و بررسی می‌شود

پرونده‌کتاب «شب‌های بی‌ستاره» در سایت شهرستان ادب آغاز به کار کرد

شهرستان ادب: به بهانۀ نامزد شدن کتاب «شب‌های بی‌ستاره» نوشتۀ سرکارخانم «مرضیه نفری» ششمین پرونده‌کتاب سایت شهرستان ادب را به این رمان نوجوان پرمخاطب اختصاص می‌دهیم. «پرونده‌های کتاب» عنوان یکی از سری پرونده‌های سایت شهرستان ادب است که در هر صفحۀ خود به یکی از کتاب‌های امروز ادبیات خلّاقه - اعم از شعر، مجموعه‌داستان و رمان - می‌پردازد. کتاب «شب‌های بی ستاره» دومین کتاب از یک نویسندۀ خانم در انتشارات شهرستان ادب است که پروندۀ آن در معرض دید مخاطبان قرار می‌گیرد. پیش از این، پرونده‌کتاب «همه‌چیز مثل اول است» نوشتۀ خانم «اعظم عظیمی» در سایت شهرستان ادب منتشر شده بود. اینک در ایستگاه ششم «پرونده‌کتاب»ها، سراغ رمان نوجوان «شب‌های بی‌ستاره» می‌رویم؛ کتابی که با وجود پرداختن به مقطع خاص دهۀ شصت، توانسته است توجه بسیاری از نوجوانان امروز را به خود جلب کند و آرام و آهسته در فضای ادبیات به راه خود ادامه دهد. در آخرین خبر هم این کتاب توانست در جایزۀ «پروین اعتصامی» نامزد شود. گفتنی‌ست «شب‌های بی‌ستاره» که توسط انتشارات شهرستان ادب منتشر شده، دومین کتاب مستقل خانم نفری پس از «شاید عشق باشد، شاید عادت» منتشر شده در سال 92 است که توسط انجمن قلم ایران به چاپ رسیده است. پیش از آن داستان‌هایی از خانم مرضیه نفری، در کتاب های متعددِ مجموعه‌داستان، منتشر شده بود. در پروندۀ «شب‌های بی‌ستاره» به جز انتشار اخبار مربوط به کتاب، چند یادداشت و یک مصاحبۀ اختصاصی با نویسندۀ آن منتشر شده است که در زیر عناوین و آدرس این مطالب را می‌توانید مشاهده کنید: حتی بازارهای ما از دست دشمن در امان نبوده‌اند؛ مصاحبۀ اختصاصی شهرستان ادب با مرضیه نفری، نویسندۀ کتاب. در حال و هوای نوجوانی؛ یادداشت مرتضی شمس‌آبادی بر کتاب شب‌های بی‌ستاره. لمس یک انگشت؛ یادداشت علی ششتمدی بر کتاب شب‌های بی‌ستاره. رمانی برای نوجوانی؛ یادداشت فاطمه رضازاده بر کتاب شب‌های بی‌ستاره. «شاخ‌دماغی‌ها» و «شب‌های بی‌ستاره» نامزد جایزه پروین اعتصامی شدند. نقد و بررسی رمان شب‌های بی‌ستاره در قم. همچنین برای مطالعۀ مطالب «پرونده‌کتاب شب‌های بی‌ستاره» به صفحۀ اختصاصی این کتاب در سایت شهرستان ادب مراجعه کنید.

ادامه مطلب