موسسه فرهنگی هنری شهرستان ادب
Menu

شعر کرونایی

پرونده «شعر کرونایی»

انزوا | شعری از ریچارد برودر

انزوا | شعری از ریچارد برودر

شهرستان ادب: در تازه‌ترین مطلب شعر پرونده «شعر کرونایی»، شعری از «ریچارد برودر» شاعر انگلیسی می‌خوانید: آری سخن از ترس است و قرنطینه و انزوا آری سخن از هجوم است به قفسۀ فروشگاه آری سخن از بیماری ست و حتی سخن از مرگ. اما می‌گویند آن سوتر در "ووهان" پس از سالیان پرهیاهو در آرامش و سکوت دیگربار می‌توان نغمه پرندگان را شنید. دود غلیظ از آسمان رخت بر بسته حالا آسمان آبی است و شفاف. می‌گویند در خیابان‌های "آسیزی" ترنم آواز دسته جمعی مردم در میدان خلوت طنین افکنده، دریچۀ خانه‌ها را گشوده‌اند تا تنهایان با شنیدن صدای گرم خانواده دلگرم شوند شنیده‌ام هتلی در غرب ایرلند رایگان غذا پخش می‌کند میان بی خانمان‌ها. امروز زن جوانی که می‌شناسمش در میان همسایگان شماره‌اش را پخش می‌کرد تا پیرترها خیالشان جمع باشد که کسی را دارند تا دردشان را به او بگویند. امروز کلیساها کنیسه‌ها مساجد و معابد آمادۀ پناه دادن هستند به بی‌خانمان‌ها بیماران و خستگان ناتوان. در سرتاسر جهان مردم به آهستگی رسیده‌اند به تأمل این روزها اهالی دنیا همسایگانشان را دیگرگونه می‌بینند. در سرتاسر جهان مردمان به کشف حقیقتی تازه نائل آمده‌اند. حد و مرز بزرگی بشر را شناخته‌اند و چیرگی اندکش را بر ناشناخته‌های جهان کشف حقیقت آنچه برایمان مهم است کشف حقیقت عشق پس دست به دعا برمی‌داریم و به یاد می‌آوریم که آری ترس هست اما نیازی به نفرت نیست انزوا هست اما نیازی به تنهایی نیست هجوم به قفسه‌های فروشگاه هست اما نیازی نیست ما نگرانش باشیم. آری بیماری هست اما نیازی نیست که به آفت روحمان تبدیل شود. آری مرگ هم هست. اما همواره فرصتی برای تولد دوبارۀ عشق وجود دارد. از میان هرج و مرجی که تا کنون در آن زندگی کرده‌ای برخیز. امروز، نفس بکش. از فراسوی هیاهوی کارخانه‌هایی که بنا کرده‌ای به نغمۀ پرندگان گوش بسپار دگربار آسمان صاف خواهد شد بهاران در راه است و عشق همواره ما را احاطه می‌کند. دریچه‌های قلبت را بگشای مبادا از شنیدن صدای آواز در میدان خلوت محروم بمانی. Yes there is fear. Yes there is isolation. Yes there is panic buying. Yes there is sickness. Yes there is even death. But, They say that in Wuhan after so many years of noise You can hear the birds again. They say that after just a few weeks of quiet The sky is no longer thick with fumes But blue and grey and clear. They say that in the streets of Assisi People are singing to each other across the empty squares, keeping their windows open so that those who are alone may hear the sounds of family around them. They say that a hotel in the West of Ireland Is offering free meals and delivery to the housebound. Today a young woman I know Featured Articles is busy spreading fliers with her number through the neighbourhood So that the elders may have someone to call on. Today Churches, Synagogues, Mosques and Temples are preparing to welcome and shelter the homeless, the sick, the weary All over the world people are slowing down and reflecting All over the world people are looking at their neighbours in a new way All over the world people are waking up to a new reality To how big we real...

ادامه مطلب