موسسه فرهنگی هنری شهرستان ادب
Menu

شهید محسن فخری زاده

نجوا | شعری از شهید «محسن فخری‌زاده»
شبی با یار در ساحل غنودن

نجوا | شعری از شهید «محسن فخری‌زاده»

شهادت  | شعری از محمد خادم
در پروندۀ «برای شهید محسن فخری‌زاده»

شهادت | شعری از محمد خادم

دریادلان | شعری از ماهرخ درستی
در پروندۀ «برای شهید محسن فخری‌زاده»

دریادلان | شعری از ماهرخ درستی

خون فرزندت | شعری از ملیحه رجایی
در پروندۀ «برای شهید محسن فخری‌زاده»

خون فرزندت | شعری از ملیحه رجایی

الوعده وفا | شعری از مهدی جهاندار
در پروندۀ «برای شهید محسن فخری‌زاده»

الوعده وفا | شعری از مهدی جهاندار

قهرمانی راستین | شعری از میلاد عرفانپور
در پروندۀ «برای شهید محسن فخری‌زاده»

قهرمانی راستین | شعری از میلاد عرفانپور

ققنوس | شعری از محمدرضا وحیدزاده
در پروندۀ «برای شهید محسن فخری‌زاده»

ققنوس | شعری از محمدرضا وحیدزاده

سوخت ایرانم | شعری از علیرضا قزوه
در پروندۀ «برای شهید محسن فخری‌زاده»

سوخت ایرانم | شعری از علیرضا قزوه

داغ تازه | شعری از محمدمهدی سیار
در پروندۀ «برای شهید محسن فخری‌زاده»

داغ تازه | شعری از محمدمهدی سیار

چراغ لاله | شعری از علی‌محمد مودب
در پروندۀ «برای شهید محسن فخری‌زاده»

چراغ لاله | شعری از علی‌محمد مودب

پروندۀ «برای شهید محسن فخری‌زاده» در سایت شهرستان ادب گشایش یافت
در پی ترور ناجوانمرادنۀ دانشمند برجسته و ممتاز هسته‌ای و دفاعی

پروندۀ «برای شهید محسن فخری‌زاده» در سایت شهرستان ادب گشایش یافت

شبی با یار در ساحل غنودن

نجوا | شعری از شهید «محسن فخری‌زاده»

نجوا | شعری از شهید «محسن فخری‌زاده»

شهرستان ادب: ستون شعر سایت شهرستان ادب را با شعری از دانشمند هسته‌ای، شهید «محسن فخری‌زاده» به‌روز می‌کنیم: شبی با یار در ساحل غنودن به طوفان ترنم موج بودن سرشک از دیده با نجوا چکاندن نیازی گفتن و رازی شنودن سکون بحر دل را موج دادن به موج سینه عقده وا نمودن ز گریه شانه چون کشتی به طوفان چو ساحل چهره با اشکی زدودن به نجوای دل‌انگیز خوش یار چو بویی سوی بالا پر گشودن ز گرمی تن دل‌دار در وصل به حسرت در شب ساحل خمودن ازین افسردگی هیهات هیهات رخ او دیدن و همت نبودن

ادامه مطلب