موسسه فرهنگی هنری شهرستان ادب
Menu

شهید محسن فخری زاده

شهادت  | شعری از محمد خادم
در پروندۀ «برای شهید محسن فخری‌زاده»

شهادت | شعری از محمد خادم

خون فرزندت | شعری از ملیحه رجایی
در پروندۀ «برای شهید محسن فخری‌زاده»

خون فرزندت | شعری از ملیحه رجایی

دریادلان | شعری از ماهرخ درستی
در پروندۀ «برای شهید محسن فخری‌زاده»

دریادلان | شعری از ماهرخ درستی

الوعده وفا | شعری از مهدی جهاندار
در پروندۀ «برای شهید محسن فخری‌زاده»

الوعده وفا | شعری از مهدی جهاندار

قهرمانی راستین | شعری از میلاد عرفانپور
در پروندۀ «برای شهید محسن فخری‌زاده»

قهرمانی راستین | شعری از میلاد عرفانپور

ققنوس | شعری از محمدرضا وحیدزاده
در پروندۀ «برای شهید محسن فخری‌زاده»

ققنوس | شعری از محمدرضا وحیدزاده

سوخت ایرانم | شعری از علیرضا قزوه
در پروندۀ «برای شهید محسن فخری‌زاده»

سوخت ایرانم | شعری از علیرضا قزوه

داغ تازه | شعری از محمدمهدی سیار
در پروندۀ «برای شهید محسن فخری‌زاده»

داغ تازه | شعری از محمدمهدی سیار

پروندۀ «برای شهید محسن فخری‌زاده» در سایت شهرستان ادب گشایش یافت
در پی ترور ناجوانمرادنۀ دانشمند برجسته و ممتاز هسته‌ای و دفاعی

پروندۀ «برای شهید محسن فخری‌زاده» در سایت شهرستان ادب گشایش یافت

چراغ لاله | شعری از علی‌محمد مودب
در پروندۀ «برای شهید محسن فخری‌زاده»

چراغ لاله | شعری از علی‌محمد مودب

در پروندۀ «برای شهید محسن فخری‌زاده»

شهادت | شعری از محمد خادم

شهادت  | شعری از محمد خادم

شهرستان ادب: پروندۀ «برای شهید محسن فخری‌زاده» سایت شهرستان ادب را با شعری از آقای «محمد خادم» به‌روز می‌کنیم: شهادت را به نام کوچکش هر شب صدا کردی تو که هر روز و هر جا زندگی‌هایی بنا کردی شهادت قاب عکسی روی دیوار اتاقت بود همان که هر سحر با خنده‌هایش گریه‌ها کردی عبادت در عبادت در عبادت بندگی بودی اگر گاهی کتابت بسته شد، سجاده وا کردی دلت می‌خواست جنگیدن کنار حاج قاسم را ولی در دفترت ماندی و دینت را ادا کردی _شهادت گم نخواهد کرد سنگرهای عاشق را_ به این امّید عمری، عشق بازی در خفا کردی تمام روزهایت رازهای سر به مهری بود که با خون خودت آن رازها را بر ملا کردی شگفتا زخم‌های نانجیبی از خودی خوردی شکایت‌هات را از بی‌خودی‌ها با خدا کردی سرِ تنهاییت را کوه بر دامن گرفت آخر کجا این‌قدر غربت در مسیرت دست و پا کردی درختا از تنت یک سیب سرخ بی‌گناه افتاد به فکر شعر گفتن بودم از دستم سلاح افتاد

ادامه مطلب