موسسه فرهنگی هنری شهرستان ادب
Menu

مطالب موجود برای 'آیت الله عزیزالله خوشوقت'

زندگی،این وقتِ خوش را وقف او کردی فقط
غزلی برای آیت الله خوشوقت(رحمة الله علیه)

زندگی،این وقتِ خوش را وقف او کردی فقط

09 فروردین 1392 | 14:41

عشق را نزد خدایت جستجو کردی فقط/ زندگی،این وقتِ خوش را وقف او کردی فقط/ گوشه ای دور ازهیاهوی مدام مردمان/ با همان پیدای پنهان گفتگو کردی فقط