موسسه فرهنگی هنری شهرستان ادب
Menu
مطالب موجود برای 'احسان کاوه'
شعری از «احسان کاوه» برای مردم مسلمان روهینگیا
پرونده شعر انتصار

شعری از «احسان کاوه» برای مردم مسلمان روهینگیا

29 شهریور 1396 | 14:32

شهرستان ادب: شعری می‌خوانیم از احسان کاوه برای مردم مسلمان روهینگیا: تکرار می‌شویم و به تکرار می‌رویم انکار اگر کنند به اصرار می‌رویم این بانگ کیست: «کیست مرا یاوری کند» وقت حماسه است و غزل‌وار می‌رویم ما کمتریم خوب؛ ولی، کم که نی...