موسسه فرهنگی هنری شهرستان ادب
Menu
مطالب موجود برای 'اردبیل'
رونمایی از کتاب «در آفریقا همه چیز سیاه است» در اردبیل

به گزارش خبرگزاری فارس از اردبیل، در این مراسم که عصر امروز برگزار شد، دومین مجموعه داستان ساسان ناطق با عنوان «در آفریقا همه چیز سیاه است» منتشر شد. ناطق در این مجموعه داستان با نگاه و روایتی بینابینی، موقعیت‌های جدیدی از جنگ در خاکری...