موسسه فرهنگی هنری شهرستان ادب
Menu
مطالب موجود برای 'اسماعیل فصیح'
درخواست نام‌گذاری خیابان به‌نام احمد محمود و اسماعیل فصیح
در شب‌های داستان مطرح شد:

درخواست نام‌گذاری خیابان به‌نام احمد محمود و اسماعیل فصیح

03 مهر 1392 | 23:20

در شب سوم از شب‌های داستان با اشاره به این‌که این نویسندگان حق بزرگی بر گردن ما و ادبیات جنگ ایران دارند، خواسته شد، خیابان یا میدانی به نام این نویسنده‌ها نام‌گذاری شود.