موسسه فرهنگی هنری شهرستان ادب
Menu

مطالب موجود برای 'بخارهای رنگی'

فاصله مخاطب از پیرمرد یک چشم | یادداشت محمدقائم خانی بر داستانی عاشورایی از مجموعه‌ی «بخارهای رنگی»

شهرستان ادب به نقل از خبرگزاری فارس: یکی از داستان‌های خوب مجموعه داستان «بخارهای رنگی» که توسط انتنشارات شهرستان ادب منتشر شده، «پیرمرد یک چشم» است. خوب بودنش هم فقط به مضمون جالب آن نیست. هرچند یکی از جذاب‌ترین مضامین این مج...
یادداشتی بر کتاب «بخارهای رنگی» نوشته سیدمیثم موسویان
به قلم پرستو علی‌عسگر‌نجاد

یادداشتی بر کتاب «بخارهای رنگی» نوشته سیدمیثم موسویان

17 تیر 1396 | 15:34

نویسنده از آن‌‌گاه که اولین اثرش را می‌آفریند، باری بر دوش خود احساس می‌کند؛ رسالتی که او را به نوشتن وامی‌دارد. این رسالت، در یک بازۀ نامحدود، می‌تواند از دنیوی‌ترین چشمداشت‌ها تا بالابلندترین مقاصد معنوی را شامل شود. شاید یکی از آن بالابلندها، همین...