موسسه فرهنگی هنری شهرستان ادب
Menu
مطالب موجود برای 'برادر'
«برادر» و «اتاق عقد» | دو فیلمنامه اقتباسی از آثار نشر شهرستان ادب

شهرستان ادب: دو فیلم کوتاه «برادر» و «اتاق عقد»، دو اثری هستند که بر اساس داستان‌هایی از کتاب‌های نشر شهرستان ادب تولید شده‌اند. فیلم کوتاه «برادر» از مهدیه قطب‌الدّین محمّدی، بر اساس داستان «این و آن...