موسسه فرهنگی هنری شهرستان ادب
Menu

مطالب موجود برای 'برج 110'

«حال فیروز زنوزی جلالی خوب است» | عیادت شهرستان ادب از استاد زنوزی جلالی

شهرستان ادب: عصر روز گذشته گروهی از مدیران و هنرمندان موسسه شهرستان ادب به عیادت داستان‎نویس مطرح روزگارمان، جناب آقای فیروز زنوزی جلالی رفتند. در عیادت از استاد زنوزی جلالی، آقایان علی‎اصغر عزتی‎پاک، علی‎محمد مودب، علی داودی، محمدحس...