موسسه فرهنگی هنری شهرستان ادب
Menu
مطالب موجود برای 'تبسم های شرقی'
«مانیفست شعر عرفانی امروز» با نگاهی به غزل زکریا اخلاقی
یادداشتی از حسن صنوبری

«مانیفست شعر عرفانی امروز» با نگاهی به غزل زکریا اخلاقی

11 خرداد 1395 | 10:12

همزمان با برپایی برنامه شب شاعر ویژۀ گرامی‎داشت استاد زکریا اخلاقی، یادداشتی می‎خوانید از حسن صنوبری که در آن به بررسی شعر عرفانی در غزل‎های زکریا اخلاقی پرداخته است.