موسسه فرهنگی هنری شهرستان ادب
Menu
مطالب موجود برای 'جایزه هفت اقلیم'
نامزدهای مرحله نیمه نهایی چهارمین دوره جایزه ادبی هفت اقلیم

آثار راه یافته به نیمه نهایی چهارمین دوره جایزه ادبی هفت اقلیم سال 1393 اعلام شدند. «در آفریقا همه چیز سیاه است» نوشته ساسان ناطق و منتشر شده توسط شهرستان ادب از جمله نامزدهای بخش مجموعه داستان این جایزه است.