موسسه فرهنگی هنری شهرستان ادب
Menu

مطالب موجود برای 'جشنواره ادبی'

فرخوان دومین دورۀ جشنواره ادبی مباهله منتشر شد
به همت مرکز آفرینش‌های ادبی حوزۀ‌ هنری

فرخوان دومین دورۀ جشنواره ادبی مباهله منتشر شد

14 مرداد 1398 | 14:12

شهرستان ادب: جشنواره ادبی شعر و نثر ادبی «مباهله» به همت مرکز آفرینش‌های ادبی حوزه هنری برگزار می‌شود. مرکز آفرینش‌های ادبی حوزه هنری جشنواره ادبی شعر و نثر با موضوع «مباهله» که یکی از درخشان‌ترین فرازهای تاریخ صدراسلام در اث...