موسسه فرهنگی هنری شهرستان ادب
Menu
مطالب موجود برای 'جلسات چهارشنبه'
از جلسات چهارشنبه‌های شعر| گزارش جلسۀ 28 اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

شهرستان ادب: جلسۀ شعر چهارشنبه‌های مؤسّسۀ شهرستان ادب (آفتابگردان‌ها) در تاریخ 28 اردیبهشت 1401 برگزار شد. در ادامه گزارش این جلسه را با هم می‌خوانیم. چهارشنبه 28 اردیبهشت ماه، در بحبوحۀ نمایشگاه کتاب، غرفۀ 16 راهرو 7، میزبان شعرخوانی شاعران ...
از جلسات چهارشنبه‌های شعر (آفتابگردان‌ها) | گزارش جلسۀ ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

شهرستان ادب: جلسات چهارشنبه‌های شعر شهرستان ادب با عنوان آفتابگردان‌ها بیش از یک دهه است که در محل مؤسّسه برگزار می‌شود و از معدود جلسات شهر تهران است که در آن، در عین صمیمیت، نقدهایی جدّی و کارگشا نیز ارائه می‌شود. سعی داریم از این هفته، به طور منظّ...