موسسه فرهنگی هنری شهرستان ادب
Menu
مطالب موجود برای 'جهان شعر'
«جهان شعر» | قسمت سوم: «صائب تبریزی»
با اجرای «سیدوحید سمنانی»

«جهان شعر» | قسمت سوم: «صائب تبریزی»

23 اسفند 1400 | 09:36

شهرستان ادب: جهان شعر، عنوان سلسله برنامه ای ست که به معرفی شاعران برتر ایران و جهان، خوانش اشعار زیبا و بررسی زیبایی های آثار ادبی اختصاص دارد. در این برنامه بنا داریم یک یا دو بار در ماه، با قابی از بهترین های شعر و جهان شاعرانه شاعران، مهمان دنیای...
«جهان شعر» | قسمت دوم: «شعر رودکی»
با اجرای «محمدحسین نجفی»

«جهان شعر» | قسمت دوم: «شعر رودکی»

06 مهر 1400 | 14:12

شهرستان ادب: جهان شعر، عنوان سلسله برنامه ای ست که به معرفی شاعران برتر ایران و جهان، خوانش اشعار زیبا و بررسی زیبایی های آثار ادبی اختصاص دارد. در این برنامه بنا داریم یک یا دو بار در ماه، با قابی از بهترین های شعر و جهان شاعرانه شاعران، مهمان دنیای...
«جهان شعر» | قسمت اول: «شخصیت رودکی»
با اجرای «محمدحسین نجفی»

«جهان شعر» | قسمت اول: «شخصیت رودکی»

02 شهریور 1400 | 12:07

شهرستان ادب: جهان شعر، عنوان سلسله برنامه ای ست که به معرفی شاعران برتر ایران و جهان، خوانش اشعار زیبا و بررسی زیبایی های آثار ادبی اختصاص دارد. در این برنامه بنا داریم یک یا دو بار در ماه، با قابی از بهترین های شعر و جهان شاعرانه شاعران، مهمان دنیای...