موسسه فرهنگی هنری شهرستان ادب
Menu
مطالب موجود برای 'جی آر تالکین'
فرار به واقعیت | یادداشتی از «محسن خیابانی»

شهرستان ادب: ستون داستان سایت شهرستان ادب را با یادداشتی از «محسن خیابانی» به مناسبت زادروز «جی. آر. آر. تالکین» به‌روز می‌کنیم: تالکین به‌واسطه‌ی نگارش داستان‌هایش، 15 زبان جدید اختراع کرد! یک کاتولیک متعصب، استاد خ...