موسسه فرهنگی هنری شهرستان ادب
Menu
مطالب موجود برای 'حسن محمودی'
مشروح نقد «مادربزرگ پیام مرده» با حضور حسن محمودی و فرحناز علیزاده

تازه ترین نشست عصرانه ادبی کتابخانه دکتر عظیمی به نقد و بررسی مجموعه داستان «مادربزرگ پیام مُرده» نوشته تیمور آقامحمدی اختصاص داشت
"مادربزرگ پیام مُرده" مورد نقد و بررسی قرار میگیرد
با حضور حسن محمودی و فرحناز علیزاده

"مادربزرگ پیام مُرده" مورد نقد و بررسی قرار میگیرد

19 بهمن 1394 | 11:03

به مناسبت دهه فجر نشست نقد و بررسی مجموعه داستان "مادر بزرگ پیام مُرده" نوشته تیمور آقامحمدی روز سه شنبه 20 بهمن در کتابخانه دکتر عظیمی برگزار میشود.