موسسه فرهنگی هنری شهرستان ادب
Menu
مطالب موجود برای 'حلقه داستانی کویر سبزوار'
«تِخران» به کویر رفت!
گزارش نشست نقدوبررسی مجموعه‌داستان «تخران» در حلقه‌ی داستانی کویر سبزوار

«تِخران» به کویر رفت!

13 مرداد 1397 | 13:57

شهرستان ادب: نشست نقدوبررسی مجموعه‌‌داستان «تِخران» نوشته‌ی مجید اسطیری در حلقه‌ی داستانی کویر شهرستان سبزوار برگزار شد.مجید اسطیری که خود اصالتاً سبزواری است، مجموعه‌داستان «تخران» را در سال 92 توسط نشر شهرستان ادب منتشر کرد....