موسسه فرهنگی هنری شهرستان ادب
Menu
مطالب موجود برای 'خرداد97'
«سلام ماه» خرداد برگزار می‌شود
از ساعت 17:30

«سلام ماه» خرداد برگزار می‌شود

24 خرداد 1397 | 19:19

شهرستان ادب: سلام ماه ویژه متولدین خرداد در شهرستان ادب برگزار می‎شود. در این برنامه شاعران و نویسندگانی چون ناصر فیض، حمیدرضا شکارسری، محمدرضا عبدالملکیان، علی داودی، یوسف قوجق، مصطفی جمشیدی، سیدرسول پیره، سیدوحید سمنانی، مهدی صفری و محمدقائم ...