موسسه فرهنگی هنری شهرستان ادب
Menu
مطالب موجود برای 'دوبیتی'
از جلسات چهارشنبه‌های شعر| گزارش جلسۀ 28 اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

شهرستان ادب: جلسۀ شعر چهارشنبه‌های مؤسّسۀ شهرستان ادب (آفتابگردان‌ها) در تاریخ 28 اردیبهشت 1401 برگزار شد. در ادامه گزارش این جلسه را با هم می‌خوانیم. چهارشنبه 28 اردیبهشت ماه، در بحبوحۀ نمایشگاه کتاب، غرفۀ 16 راهرو 7، میزبان شعرخوانی شاعران ...