موسسه فرهنگی هنری شهرستان ادب
Menu
مطالب موجود برای 'رجب رشیدی'
۳۱ سال بیداری جانباز رجب رشیدی

به تازگی عکس‎های مهمی از عکاسی به نام نیما نجف‎زاده در خبرگزاری تسنیم منتشر شده است که شاید دیدنش برای همه ایرانیان لازم باشد.