موسسه فرهنگی هنری شهرستان ادب
Menu
مطالب موجود برای 'سفرنامه گردباد'
شب ضربت
غزلی از سیدحسن حسینی برای شب نوزدهم رمضان

شب ضربت

06 مرداد 1392 | 05:29

نسل گل این بار هم از خار ضربت می خورد | صبح ایمان از شب کفار ضربت می خورد | بعد از این معیار عشق و نفرتی در کار نیست | از کف اغیار ، فرق یار ضربت می خورد