موسسه فرهنگی هنری شهرستان ادب
Menu
مطالب موجود برای 'شاعر مردم'
محافظه‌‎کار پرخاشگر | یادداشتی از کتاب «شاعر مردم»
به مناسبت زادروز محمّدرضا آقاسی

محافظه‌‎کار پرخاشگر | یادداشتی از کتاب «شاعر مردم»

04 فروردین 1401 | 08:00

شهرستان ادب: کتاب «شاعر مردم» که به کوشش علی داودی تدوین شده، شامل مجموعه یادداشت‌ها، نقدها، خاطرات و نظراتی است که بزرگان و شاعران معاصر دربارۀ محمّدرضا آقاسی به رشتۀ تحریر درآورده‌اند. امروز و به مناسبت زادروز شاعر، یادداشتی از این کتاب...