موسسه فرهنگی هنری شهرستان ادب
Menu
مطالب موجود برای 'شبنم فرضی زاده'
شاعرانه‌های «بی‌چشمداشت»
یادداشتی از شبنم فرضی‌زاده

شاعرانه‌های «بی‌چشمداشت»

22 مرداد 1397 | 11:45

شهرستان ادب به نقل از تسنیم: شبنم فرضی‌زاده، از شاعران جوان کشور، همزمان با روز عصای سفید به بازخوانی و نقد اثری از موسی عصمتی، از شاعران روشندل، پرداخته است. یادداشت این شاعر جوان به این شرح است: «نیامدی و سرانجام گرگ چوپان شد شبان...
یادداشتی بر کتاب گشایش سروده محمد شکری فرد
به قلم شبنم فرضی‌زاده

یادداشتی بر کتاب گشایش سروده محمد شکری فرد

03 آبان 1396 | 13:51

شهرستان ادب به نقل از فارس؛ شبنم فرضی‌زاده: منم آن یوسف دلتنگ که بغضش چندی ست با صدای جرس قافله ها می شکند گوته می‌گوید: ایرانیان همه هوشمند و با ذوق و شاعر پیشه‌اند. آنچه که در نگاه اول و خوانش اجمالی «گشایش»، مجموعه شعر شاعر جوان...