موسسه فرهنگی هنری شهرستان ادب
Menu
مطالب موجود برای 'شعر برای قاری شهید در منا'
شعری از فائزه زرافشان در سوگ قاری شهید
همزمان با اربعین شهدای منا

شعری از فائزه زرافشان در سوگ قاری شهید

12 آبان 1394 | 16:55

خدا دارد صدایت می زند، لبیک هایت کو؟ | تو هم همراه با این خیل سرمستان بخوان قاری | چهل روز است ساکت مانده ای، امروز را برخیز | خودت در مجلس ختم خودت قرآن بخوان قاری