موسسه فرهنگی هنری شهرستان ادب
Menu
مطالب موجود برای 'شعر برای قاسم سلیمانی'
از کران تا بیکران | شعری از علی داودی
تقدیم به سردار غرورآفرین و نام آور خاک ایران؛ قاسم سلیمانی

از کران تا بیکران | شعری از علی داودی

10 مرداد 1397 | 12:50

شهرستان ادب: شعری می خوانید از «علی داودی»، تقدیم به سردار غرورآفرین و نام آور خاک ایران؛ «قاسم سلیمانی» به‌خاطر افتخارآفرینی‌های ملی دیروز و سخنان وحدت‌اندیشانه‌ی امروز ایشان: از کران تا بیکران شب بر ز...