موسسه فرهنگی هنری شهرستان ادب
Menu
مطالب موجود برای 'شعر برای لشگر فاطمیون'
«در هرکجا پیچید نام فاطمیون» | شعری از علی‎محمد مودب

با ذکر «یازهرا» به میدان رفته ماییم | ما پاسدار حرمت آل عباییم | می لرزد از نام بلند فاطمیون | هر روز و شب پیوسته بر خود کوه صهیون