موسسه فرهنگی هنری شهرستان ادب
Menu
مطالب موجود برای 'شعر برای هفته وحدت'
«ستارۀ احمد» | قصیده‎ای از استاد محمدکاظم کاظمی
ویژۀ میلاد پیامبر اسلام حضرت محمد (ص)

«ستارۀ احمد» | قصیده‎ای از استاد محمدکاظم کاظمی

08 دی 1394 | 03:51

در میان تمام شعرهای سروده‎شده در این ایام با موضوع میلاد پیامبر اسلام و هفتۀ وحدت، این شعر بی‎شک جایگاه بی‎همتایی هم در ارزش محتوایی و هم در زیبایی ساختاری دارد.
شعر منیژه رضوان برای «وحدت»
همزمان با آغاز هفتۀ وحدت

شعر منیژه رضوان برای «وحدت»

03 دی 1394 | 22:12

تکیه کردیم ما به غربت هم | پشت هم را دوباره پشت شدیم | ذره‎ذره کنار هم رفتیم | تا به چشم شما درشت شدیم