موسسه فرهنگی هنری شهرستان ادب
Menu
مطالب موجود برای 'شعر برای کولبران'
لیلاهای این شهر | شعری برای محمدحسین نجفی
برای کولبر نوجوان «فرهاد خسروی»

لیلاهای این شهر | شعری برای محمدحسین نجفی

30 آذر 1399 | 20:15

شهرستان ادب: ستون شعر سایت شهرستان ادب را با شعری از «محمدحسین نجفی» برای کولبر نوجوان «فرهاد خسروی» به‌روز می‌کنیم: گم کرده‌ام در برف‌ها از گل سری را از گل سری، از برگ گل نازکتری را بیچاره من، بیچاره من، از دست دادم س...