موسسه فرهنگی هنری شهرستان ادب
Menu
مطالب موجود برای 'شعر شفیعی کدکنی برای کیارستمی'
شعر محمدرضا شفیعی کدکنی برای –زنده‎یاد- عباس کیارستمی

شب گذشته عباس کیارستمی، کارگردان شهیر سینمای ایران زندگی را بدرود گفت. امروز بیش از همه یاد شعری می‎افتیم که دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی سال‎ها پیش به -زنده‎یاد- عباس کیارستمی تقدیم کرده بود. شعری که «کبوترهای من» نام داشت.