موسسه فرهنگی هنری شهرستان ادب
Menu
مطالب موجود برای 'شعر فلسفی'
خیام، شاعر مرگ و زندگی
در روز بزرگداشت خیام نیشابوری

خیام، شاعر مرگ و زندگی

28 اردیبهشت 1395 | 14:25

شهرستان ادب: امروز بیست و هشتم اردیبهشت ماه، بزرگداشت حکیم عمر خیام نیشابوری است: «ای بس که نباشیم و جهان خواهد بود نی نام ز ما و نه نشان خواهد بود زین پیش نبودیم و نبد هیچ خلل زین پس چو نباشیم همان خواهد بود» رباعی، ا...