موسسه فرهنگی هنری شهرستان ادب
Menu
مطالب موجود برای 'شعر و تماشا'
شعرخوانی «حمیدرضا مداح» از کتاب «تماشایی» سرودۀ «میلاد عرفان‌پور»
شعر و تماشا به مناسبت نوروز ۱۴۰۰

شعرخوانی «حمیدرضا مداح» از کتاب «تماشایی» سرودۀ «میلاد عرفان‌پور»

23 اردیبهشت 1400 | 12:24

شهرستان ادب: به مناسبت فرارسیدن بهار ۱۴۰۰، ستون شعر سایت شهرستان ادب را با فیلم شعرخوانی «حمیدرضا مداح» از کتاب «تماشایی» سرودۀ «میلاد عرفان‌پور» به‌روز می‌کنیم: بستیم دل و نبست، رفتیم از دست آیینۀ ما شکست رفتی...
شعرخوانی «علیرضا سمیعی» از کتاب «دیگر» سرودۀ «علی داودی»
شعر و تماشا به مناسبت نوروز ۱۴۰۰

شعرخوانی «علیرضا سمیعی» از کتاب «دیگر» سرودۀ «علی داودی»

20 اردیبهشت 1400 | 11:39

شهرستان ادب: به مناسبت فرارسیدن بهار ۱۴۰۰، ستون شعر سایت شهرستان ادب را با فیلم شعرخوانی «علیرضا سمیعی» از کتاب «دیگر» سرودۀ «علی داودی» به‌روز می‌کنیم: دور شد از چشمگی‌های تو لب‌های سفالم در حرام افتادم و آلو...
شعرخوانی «محمدامین اکبری» از کتاب «لحظه‌های بی‌ملاحظه» سرودۀ «مبین اردستانی»

شهرستان ادب: به مناسبت فرارسیدن بهار ۱۴۰۰، ستون شعر سایت شهرستان ادب را با فیلم شعرخوانی «محمدامین اکبری» از کتاب «لحظه‌های بی‌ملاحظه» سرودۀ «مبین اردستانی» به‌روز می‌کنیم: باغم اگر، شکوفه شکوفه بهارمی خاکم ا...
شعرخوانی «سمانه خلف‌زاده» از کتاب «گلنفسی‌ها» سرودۀ «محمدعلی مجاهدی»
شعر و تماشا به مناسبت نوروز ۱۴۰۰

شعرخوانی «سمانه خلف‌زاده» از کتاب «گلنفسی‌ها» سرودۀ «محمدعلی مجاهدی»

16 اردیبهشت 1400 | 19:49

شهرستان ادب: به مناسبت فرارسیدن بهار ۱۴۰۰، ستون شعر سایت شهرستان ادب را با فیلم شعرخوانی «سمانه خلف‌زاده» از کتاب «گلنفسی‌ها» سرودۀ «محمدعلی مجاهدی» به‌روز می‌کنیم: دلم از شب نشینی‌های زلفت دیر می‌آید مسیرش پ...
شعرخوانی «سیدوحید سمنانی» از کتاب «بیدهای بی‌مجنون» سرودۀ «محمدحسین انصاری‌نژاد»

شهرستان ادب: به مناسبت فرارسیدن بهار ۱۴۰۰، ستون شعر سایت شهرستان ادب را با فیلم شعرخوانی «سیدوحید سمنانی» از کتاب «بیدهای بی‌مجنون» سرودۀ «محمدحسین انصاری‌نژاد» به‌روز می‌کنیم: نفس بریده‌تر از پیش مانده در راهم ...
شعرخوانی «مهدی یحیایی» از کتاب «غزل هزارۀ دیگر» سرودۀ «محمدسعید میرزایی»
شعر و تماشا به مناسبت نوروز ۱۴۰۰

شعرخوانی «مهدی یحیایی» از کتاب «غزل هزارۀ دیگر» سرودۀ «محمدسعید میرزایی»

30 فروردین 1400 | 15:08

شهرستان ادب: به مناسبت فرارسیدن بهار ۱۴۰۰، ستون شعر سایت شهرستان ادب را با فیلم شعرخوانی «مهدی یحیایی» از کتاب «غزل هزارۀ دیگر» سرودۀ «محمدسعید میرزایی» به‌روز می‌کنیم: انار شو که تمام لب تو را بمکم به بغضم ا...
شعرخوانی «علی نورالدینی» از کتاب «پری‌روز» سرودۀ «حسنا محمدزاده»
شعر و تماشا به مناسبت نوروز ۱۴۰۰

شعرخوانی «علی نورالدینی» از کتاب «پری‌روز» سرودۀ «حسنا محمدزاده»

26 فروردین 1400 | 23:00

شهرستان ادب: به مناسبت فرارسیدن بهار ۱۴۰۰، ستون شعر سایت شهرستان ادب را با فیلم شعرخوانی «علی نورالدینی» از کتاب «پری‌روز» سرودۀ «حسنا محمدزاده» به‌روز می‌کنیم: برآورید سر از خاک دانه‌های عزیز نشان دهید خدا را ...
شعرخوانی «محمدحسن بیات‌لو» از کتاب «بهارخواب» سرودۀ «محمدحسین نجفی»
شعر و تماشا به مناسبت نوروز ۱۴۰۰

شعرخوانی «محمدحسن بیات‌لو» از کتاب «بهارخواب» سرودۀ «محمدحسین نجفی»

23 فروردین 1400 | 15:16

شهرستان ادب: به مناسبت فرارسیدن بهار ۱۴۰۰، ستون شعر سایت شهرستان ادب را با فیلم شعرخوانی «محمدحسن بیات‌لو» از کتاب «بهارخواب» سرودۀ «محمدحسین نجفی» به‌روز می‌کنیم: ای روح ده‌سالۀ من، در شعرهای دبستان امشب بخو...
شعرخوانی «علی داودی» از کتاب «مرور پنجره‌ها» سرودۀ «سیدوحید سمنانی»
شعر و تماشا به مناسبت نوروز ۱۴۰۰

شعرخوانی «علی داودی» از کتاب «مرور پنجره‌ها» سرودۀ «سیدوحید سمنانی»

21 فروردین 1400 | 10:34

شهرستان ادب: به مناسبت فرارسیدن بهار ۱۴۰۰، ستون شعر سایت شهرستان ادب را با فیلم شعرخوانی «علی داودی» از کتاب «مرور پنجره‌ها» سرودۀ «سیدوحید سمنانی» به‌روز می‌کنیم: نگاه کن به ستاره، غروب، دریا، من به شروه‌خوا...
شعرخوانی «ماهرخ درستی» از کتاب «لیلی آذر» سرودۀ «اعظم سعادتمند»
شعر و تماشا به مناسبت نوروز ۱۴۰۰

شعرخوانی «ماهرخ درستی» از کتاب «لیلی آذر» سرودۀ «اعظم سعادتمند»

18 فروردین 1400 | 14:38

شهرستان ادب: به مناسبت فرارسیدن بهار ۱۴۰۰، ستون شعر سایت شهرستان ادب را با فیلم شعرخوانی «ماهرخ درستی» از کتاب «لیلی آذر» سرودۀ «اعظم سعادتمند» به‌روز می‌کنیم: ای روح ده‌سالۀ من، در شعرهای دبستان امشب بخوان ب...
صفحه 1 از 2ابتدا   قبلی   [1]  2  بعدی   انتها