موسسه فرهنگی هنری شهرستان ادب
Menu
مطالب موجود برای 'شعر و داستان جوان سوره'
فراخوان دوازدهمین جشنواره شعر و داستان انقلاب منتشر شد

شهرستان ادب:‌ فراخوان و ضوابط شرکت در دوازدهمین جشنواره شعر و داستان انقلاب با شش محور موضوعی منتشر شد. حوزه هنری انقلاب اسلامی به منظور پاس‌داشت و ارتقاء دستاوردهای شعر و داستان انقلاب و همچنین کشف استعدادهای برتر، جشنواره شعر و داستان انقلاب را ...