موسسه فرهنگی هنری شهرستان ادب
Menu
مطالب موجود برای 'شیعیان هزاره'
هزار و تیغ | شعری از علی داودی
ای آخرین راه، مرا به غزنی بر می‌گردانی؟

هزار و تیغ | شعری از علی داودی

08 تیر 1400 | 20:53

شهرستان ادب: ستون شعر سایت شهرستان ادب را با شعری از «علی داودی» به‌روز می‌کنیم: از خط‌چین جغرافیا از سنگ‌ریز قرن‌ها در نقطه صفر مرزی از مسجدی دور از مکتب‌خانه خانه به خانه می‌آید رنج از هزاره و هشتصد و بمب! ا...