موسسه فرهنگی هنری شهرستان ادب
Menu
مطالب موجود برای 'صحن شعر'
«صحن شعر» | قسمت اول: «غدیریه»
با اجرای «علی داودی»

«صحن شعر» | قسمت اول: «غدیریه»

11 شهریور 1400 | 09:22

شهرستان ادب: صحن شعر عنوان سلسله برنامه‌ای ست كه به ادبيات آيينى و تجلّی آن را در موضوعات و وقایع مهم دینی خواهد پرداخت، در قسمت نخست این مجموعه به سراغ غدیر و اشعاری که تحت عنوان "#غدیریه" سروده شده رفته‌ایم . "جهان شعر" ...