موسسه فرهنگی هنری شهرستان ادب
Menu
مطالب موجود برای 'صفحه اینستاگرام شهرستان ادب'
اعمال محدویت در صفحه اینستاگرام شهرستان ادب

شهرستان ادب: طی چند روز گذشته، صفحۀ اینستاگرام شهرستان ادب با اعمال محدودیت‌هایی از سوی این نرم‌افزار مواجه شده است. در ابتدا مطلب «از کران تا بیکران» که سروده‌ای از علی داودی تقدیم به «سردار قاسم سلیمانی» بود حذف شد و بعد از ...