موسسه فرهنگی هنری شهرستان ادب
Menu
مطالب موجود برای 'عبدالرحمن اونق'
صید ماهی بخت | دربارۀ کتاب «گرگ دریا» اثر عبدالرّحمن اونق

شهرستان ادب: یادداشت زیر از حسین آزاده، نگاهی داشته است به کتاب «گرگ دریا» اثر عبدالرّحمن اونق که به تازگی توسّط نشر شهرستان ادب به چاپ رسیده است. «گرگ دریا» یک داستان رئال اجتماعی-انتقادی است که در حوزۀ نوجوانان نوشته...
تازه‌های نشر شهرستان ادب | «غمسوزی»، «گرگ دریا» و «آن زن مرا صدا کرد»

شهرستان ادب: سه کتاب «غمسوزی»، «گرگ دریا» و «آن زن مرا صدا کرد» توسّط نشر شهرستان ادب به چاپ رسیدند. در ادامه معرّفی مختصر هر کدام از این سه رمان می‌آید. انتشارات شهرستان ادب به تازگی سه رمان با نام‌های &la...