موسسه فرهنگی هنری شهرستان ادب
Menu
مطالب موجود برای 'عبدالله جوادی آملی'
تفاوت اندیشه و انگیزه در بیان آیت الله جوادی آملی
آیت الله جوادی آملی از هنر انقلاب می گوید

تفاوت اندیشه و انگیزه در بیان آیت الله جوادی آملی

25 فروردین 1392 | 07:25

مسئله انگیزه را با فکر نمی‌شود رهبری کرد, چه اینکه مسئله اندیشه را هم خیلی با هنر نمی‌شود هدایت کرد. حرف اول در عمل را انگیزه می‌زند؛ یعنی بخش اراده, نیّت, اخلاص, تصمیم, قصد. خیلی از موارد است که انسان به چیزی جزم دارد ولی از جزم کاری ساخته نیست [بلک]...