موسسه فرهنگی هنری شهرستان ادب
Menu
مطالب موجود برای 'عناصر داستان نویسی'
هشتمین دوره آموزشی «عناصر داستان» در فصل پاییز برگزار می‌شود

شهرستان ادب: فراخوان دورۀ جدید کارگاه آموزشی «عناصر داستان‌نویسی» در فصل پاییز به همت مدرسه رمان منتشر شد. این هشتمین دوره از سلسله کلاس‌های عناصر داستان‌نویسی است که در مؤسسۀ شهرستان ادب برگزار می‌شود. پیش از این، هفت کارگاه عناصر د...
فراخوان ثبت نام در کارگاه تخصصی «عناصر داستان نویسی» در فصل پاییز

شهرستان ادب: فراخوان دوره جدید کارگاه آموزشی «عناصر داستان نویسی» در فصل پاییز به همت مدرسه رمان منتشر شد. این ششمین دوره از سلسله کلاس‌های عناصر داستان نویسی است که در موسسه شهرستان ادب برگزار می شود. پیش از این چهار کارگاه عناصر داستان...
فراخوان ثبت نام در کارگاه تخصصی «عناصر داستان نویسی»
با تدریس مصطفی مردانی

فراخوان ثبت نام در کارگاه تخصصی «عناصر داستان نویسی»

07 خرداد 1397 | 18:22

شهرستان ادب: فراخوان دوره جدید کارگاه آموزشی «عناصر داستان نویسی» به همت مدرسه رمان منتشر شد. این چهارمین دوره از سلسله کلاس‌های عناصر داستان نویسی است که در موسسه شهرستان ادب برگزار می شود. پیش از این سه کارگاه عناصر داستان دیگر توسط نو...