موسسه فرهنگی هنری شهرستان ادب
Menu
مطالب موجود برای 'غزلیات بیدل'
آیین رونمایی«غزلیات بیدل»
در فرهنگستان زبان و ادب فارسی:

آیین رونمایی«غزلیات بیدل»

19 آبان 1400 | 12:40

به گزارش روابط‌عمومی شهرستان ادب: نشست رونمایی از کتاب «غزلیات میرزا عبدالقادر دهلوی» سه‌شنبه هجدهم آبان در فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی برگزار شد. در این مراسم رونمایی که با حضور دکتر حداد عادل رئیس فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی، د...
معرفی دیوان «غزلیات بیدل» به‌ تصحیح «سیدمهدی طباطبائی» و «علیرضا قزوه»

شهرستان ادب: معرفی دیوان «غزلیات بیدل» به‌ تصحیح سیدمهدی طباطبائی و علیرضا قزوه با اجرای محمدکاظم کاظمی: مجموعه دو جلدی غزلیات بیدل با تصحیح و تحقیق سیدمهدی طباطبائی (عضو هیئت علمی دانشگاه شهیدبهشتی) و علیرضا قزوه (شاعر نام‌آشنای معاص...
دیوان «غزلیات بیدل» به‌ تصحیح «سیدمهدی طباطبائی» و «علیرضا قزوه» منتشر شد

شهرستان ادب : مجموعۀ دوجلدی غزلیات بیدل دهلوی توسط انتشارات شهرستان ادب منتشر شد می‌پرستِ ایجادم، نشئه ازل دارم همچو دانه انگور شیشه در بغل دارم معنیِ بلندِ من فهمِ تند می‌خواهد سیرِ فکرم آسان نیست، کوهم و کُتل دارم بحرِ قدرتم بیدل! موج‌خیزِ م...