موسسه فرهنگی هنری شهرستان ادب
Menu
مطالب موجود برای 'فریدریش دورنمات'
دروغی به نام عدالت l جستاری بر مهم‌ترین اثر فریدریش دورنمات
یادداشتی از آزاده جهان‌احمدی

دروغی به نام عدالت l جستاری بر مهم‌ترین اثر فریدریش دورنمات

23 آذر 1401 | 08:00

شهرستان ادب: آزاده جهان‌احمدی در یادداشت تازۀ خود، نگاهی داشته است به کتاب «عدالت» نوشتۀ فریدریش دورنمات. این یادداشت را که به مناسبت درگذشت نویسنده، نوشته شده، با هم می‌خوانیم.فریدریش دورنمات در میانۀ دهۀ چهل، تحصیل در رشتۀ ادبیات نمایشی را به دلیل ...