موسسه فرهنگی هنری شهرستان ادب
Menu

مطالب موجود برای 'قصیدۀ فریدون توللی برای امام رضا'

قصیدۀ فریدون توللی برای امام رضا (علیه السلام)
«بزرگوار امامی که فیض رحمت عامش...»

قصیدۀ فریدون توللی برای امام رضا (علیه السلام)

02 شهریور 1394 | 23:54

به دیده سرمه کند خاک آستان رضا را | دلی که مرکب همت کند سمند قضا را | بزرگوار امامی که فیض رحمت عامش | به زیر چترِ هدایت گرفته شاه و گدا را