موسسه فرهنگی هنری شهرستان ادب
Menu
مطالب موجود برای 'مایکل برگ'
حبیب احمدزاده نظر دو رهبر صلح طلب آمریکایی را درباره نامۀ رهبر انقلاب پرسید

برای ارسال این پیام از شما بسیار سپاسگزارم. اگر چه ایالات متحده به خود درباره وجود «آزادی بیان» ونیز جریان آزاد اطلاعات می‌بالد، ولی من این کلمات را هیچ جای دیگری ندیده ام . کلمات آیت‌الله معقول، صریح و روشنگر هستند.