موسسه فرهنگی هنری شهرستان ادب
Menu
مطالب موجود برای 'محمدتقی عزیزیان'
اشتباه بزرگ | یک شعر سپید زمستانی از «محمدتقی عزیزیان»

شهرستان ادب: پروندۀ برفیه در سایت شهرستان ادب را با شعر سپید کوتاهی از آقای محمد تقی عزیزیان به‌روز می‌کنیم: ب ر ف وقتی غلط های زمین را لاک گرفت زمین تنها اشتباه بزرگی بود
تهی‌دستان | شعری از محمدتقی عزیزیان
با تهی‌دستان که باشم حال و روزم عالی است

تهی‌دستان | شعری از محمدتقی عزیزیان

07 مرداد 1398 | 19:18

شهرستان ادب: ستون شعر سایت شهرستان ادب را با شعری از «محمدتقی عزیزیان» به‌روز می‌کنیم: با تهی‌دستان که باشم حال و روزم عالی است سهمش از باران فراوان، هر که دستش خالی است آن بهشتی را که وعده می‌دهی بی‌رنج نیست چشم‌های سرخ مادر، خون‌ب...
«گلها همه داودی اند» منتشر شد
مجموعه اشعار آیینی محمدتقی عزیزیان

«گلها همه داودی اند» منتشر شد

08 اردیبهشت 1397 | 15:03

شهرستان ادب: «گلها همه داودی اند» مجموعه اشعار آیینی محمدتقی عزیزیان، به تازگی توسط انتشارات سوره مهر منتشر شد.