موسسه فرهنگی هنری شهرستان ادب
Menu
مطالب موجود برای 'محمد مظلومی نژاد'
نگاهی کوتاه به سالینجر و آثارش
یادداشتی از محمد مظلومی نژاد

نگاهی کوتاه به سالینجر و آثارش

16 مهر 1392 | 00:19

سالینجر بی‌رقیب است. او یگانه نویسنده‌ای است که فقط با نوشتن یک رمان و تعداد معدودی داستان کوتاه جاودانه شده است.
نگاهی کوتاه به رمان «قیدار»
پرونده رضا امیرخانی: یادداشتی از محمد مظلومی نژاد

نگاهی کوتاه به رمان «قیدار»

17 مرداد 1392 | 09:51

«قیدار» یعنی پهلوان نادر، یعنی یل کمیاب یعنی لوتی یعنی عیار! از این زاویه که نگاه کنی امیرخانی را تحسین می کنی در انتخاب نام کتابش. "قیدار" یعنی پهلوان نادر، یعنی یل کمیاب یعنی لوتی یعنی عیار! از این زاویه که نگاه کنی امیرخانی را تحسی...