موسسه فرهنگی هنری شهرستان ادب
Menu
مطالب موجود برای 'محمد مهدی خان محمدی'
مشتری گفت: یک عدد سوره یاد لبخند مرتضی کردم...
شعری از محمدمهدی خان‌محمدی با یاد شهید آوینی

مشتری گفت: یک عدد سوره یاد لبخند مرتضی کردم...

20 فروردین 1392 | 16:30

مانده بودم دروغ بفروشم در همین دکه‌های تکراری / تا چراغ مغازه‌ام روشن شود از سکه‌های تکراری / خسته از تیترها و تهمت‌ها: رادیکال، جنگجو، فاشیست، خشن / به خدا در لباس خاکی نیست ترسی از لکه‌های تکراری