موسسه فرهنگی هنری شهرستان ادب
Menu

مطالب موجود برای 'مرتضی فرهادی'

شهرستان ادبی‌ها به دیدار پروفسور مرتضی فرهادی رفتند
به همراه گزارش تصویری

شهرستان ادبی‌ها به دیدار پروفسور مرتضی فرهادی رفتند

28 فروردین 1398 | 14:05

شهرستان ادب: روز گذشته جمعی از اعضای موسسه شهرستان ادب به دیدار پروفسور مرتضی فرهادی جامعه‌شناس و مردم‌شناس شهیر معاصر رفتند. محور اصلی بیشتر گفتگوها در این دیدار پیوندهای بین ادبیات و علوم اجتماعی بود. شاعران شهرستان ادب با اعتقاد به اینکه پیوند ب...
تهران یک نوانخانه ده میلیونی است
یک گفتگوی متفاوت با دکتر مرتضی فرهادی درباره شعار سال 91/

تهران یک نوانخانه ده میلیونی است

07 فروردین 1392 | 18:41

اگر تهران مثل شهرهای انگلستان صنعتی شده بود، من با اینکه دلبسته سنت هستم این قدر از این شهر دلخور نبودم و به چنین شهری درود می‌فرستادم. این شهر نیست. اینجا یک نوانخانه ده میلیونی است، نوانگاهی برای بیماران بیمار است. آن هم بیماران کنشی. بیمار کنشی بی...
کار در فتوت‌نامه‌ها به روایت دکتر مرتضی فرهادی
مرام‌نامه‌های صنفی‌طریقتیِ خودانگیخته و خودپذیرفتة پیشه‌وران ایرانی

کار در فتوت‌نامه‌ها به روایت دکتر مرتضی فرهادی

28 بهمن 1391 | 19:21

آیین فتوت در طی چند قرن توانسته بود که انگاره و کهن‌الگوی اشرافیِ ضدِ کار هلنی، ساسانی و عربی از کار و کارگر و ابزار کار را زدوده و بر پایه‌های بنیادین فلسفه و فرهنگ ایرانی‌اسلامیِ بیشینه جامعه، از این عوامل و عناصر انگاره‌ها، تصویرهای ذهنی و عینی جد...